Način korišćenja internet prodavnice

NAČIN KORIŠĆENJA WEBSHOP-A DAIKINSTORE

 

Pre nego pristupite webshop-u Daikin koji se nalazi na internet domenu www.daikinstore.rs, molimo da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja webshop-a ce (u daljem tekstu: “Uslovi korišćenja”). Korišćenjem ovog  webshop-a  potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja.

Svi sadržaji objavljeni u webshop-u Daikin jesu vlasništvo privrednog društva Heating & Cooling Expert d.o.o. Beograd i mogu se koristiti samo u svrhe nekomercijalnog karaktera, pri čemu se moraju poštovati prava intelektualne svojine propisana zakonom.  Sadržaj koji je dostupan na ovom webshop-u nije dopušteno menjati, reprodukovati niti javno prikazivati, izvoditi, distribuirati, odnosno na drugi način koristiti u javne i(/ili komercijalne svrhe. Za korišćenje sadržaja objavljenog u okviru webshop-a u druge svrhe, potrebno je da se obratite privrednom društvu Heating & Cooling Expert d.o.o. Beograd radi dobijanja saglasnosti.

Heating & Cooling Expert d.o.o. Beograd ima pravo da u bilo kom momentu izmeni ove Uslove korišćenja. Važeća verzija Uslova korišćenja dostupna je na internet prezentaciji koja se nalazi na internet domenu www.daikinstore.rs

Prilikom korišćenja ovog webshop-a nije dopušteno:

  • izazivati rasnu mržnju i netrpeljivost, uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima;
  • ometati/sprečavati bilo koje funkcije u vezi sa sigurnošću u internet prodavnici, odnosno funkcije koje ograničavaju/sprečavaju kopiranje i korišćenje sadržaja dostupnog u internet prodavnici;
  • objavljivati/prenositi u internet prodavnicu materijal pretećeg, nepristojnog, klevetničkog, uvredljivog, pornografskog, zlostavljačkog karaktera;
  • neovlašćeno koristiti lične podatke drugih lica, kao i lažno istupati u ime i za račun trećeg lica;
  • protivprano i nezakonito se ponašati;
  • ostavljati netačne informacije u pogledu ličnih podataka;
  • ometati, modifikovati, presretati i/ilihakovati internet prodavnicu;
  • koristiti posebne programe u cilju neovlašćenog preuzimanja sadržaja koji se nalazi na u internet prodavnici.

U slučaju povrede pravila sadržana u Uslovima korišćenja, Heating & Cooling Expert d.o.o. Beograd može, privremeno ili trajno, onemogućiti u pristupu ovom webshop-u i njegovom daljem korišćenju. Navedeno ne isključuje mogućnost pokretanja odgovarajućih postupaka pred nadležnim organima.